VÝROBA

Výroba

Výrazný podiel na dynamickom rozvoji firmy má aj súčasný trend v oblasti bývania v návrate k prírodným materiálom. Po chvíľkovom očarení plastami sa zákazníci opäť čoraz viac prikláňajú k tradičným stavebným materiálom. Zjednodušene by sa dalo povedať, že drevo prežíva renesanciu. Preto ŠINKO-DREVOVÝROBA, s.r.o. ponúka zákazníkom kvalitné výrobky, zhotovené
z kvalitného prírodného materiálu, spracované najmodernejšou technológiou. Rovnako ako kvalitu spracovania považuje firma ŠINKO-DREVOVÝROBA, s.r.o. za samozrejmosť vysoké užitkové vlastnosti, atraktívny design a cenovú prístupnosť ponúkaných výrobkov. Všetky výrobky sú realizované na zákazku podľa požiadaviek a predstáv zákazníka.
 

Firma ŠINKO-DREVOVÝROBA, s.r.o. využíva najnovšie poznatky a technológiu
v oblasti spracovania a ošetrenia dreva s ekologickými aspektmi aj vo svojom výrobnom programe.